Vorup FB Old Boys

Get Adobe Flash player

Kontingentet for medlemsskab fastlægges på den årlige generalforsamling.

For året 2015 gælder følgende årskontingenter:

Aktive medlemmer: kr. 750,-
Passive medlemmer: Kr. 150,-

Aktive medlemmer opkræves halvårligt i marts og september.

Passive medlemmer opkræves 1 gang årligt i marts.

Betalingen foregår via PBS eller via tilsendt girokort.

Ved indmeldelse skal der betales kontingent for den igangværende sæson. Ved evt. udmeldelse i løbet af en sæson bliver der ikke udbetalt forholdsmæssig kontingent.